Free Courses

सर्व परीक्षा

खाली दिलेले कोर्सेस पूर्णपणे फ्री आहेत. ते पाहण्यासाठी लॉगिन करा आणि कोर्स ओपन करा. 

सर्व paid कोर्सेस चे सुद्धा सुरुवातीचं बरेच लेक्चर फ्री असतात. लॉगिन केल्यावर ते सुद्धा तुम्हाला पाहता येतील.

Medieval- मध्ययुगीन
Psychology Optional (मराठी)

Psychology Optional (मराठी)

15
31
students
₹70,000.00 ₹15,000.00
Anthropology Optional Marathi

Anthropology Optional Marathi

7
54
students
₹70,000.00 ₹15,000.00
Sociology Optional Marathi

Sociology Optional Marathi

81
31
students
₹70,000.00 ₹15,000.00
Foundation Batch Course

Foundation Batch Course

0
481
students
₹25,000.00
Rajyaseva Batch Course

Rajyaseva Batch Course

0
827
students
₹40,000.00
Agriculture – कृषी
Marathi Grammar – मराठी व्याकरण
Biology- जीवशास्त्र
Indian Polity

Indian Polity

189
489
students
₹3,800.00