Free Courses

सर्व परीक्षा

खाली दिलेले कोर्सेस पूर्णपणे फ्री आहेत. ते पाहण्यासाठी लॉगिन करा आणि कोर्स ओपन करा. 

सर्व paid कोर्सेस चे सुद्धा सुरुवातीचं बरेच लेक्चर फ्री असतात. लॉगिन केल्यावर ते सुद्धा तुम्हाला पाहता येतील.

Anthropology Optional Marathi

95
535
students
₹70,000.00 ₹52,000.00

Sociology Optional Marathi

105
9
students
₹70,000.00 ₹15,000.00

Indian Polity

189
503
students
₹3,800.00