Free Courses

सर्व परीक्षा

Search Course

खाली दिलेले कोर्सेस पूर्णपणे फ्री आहेत. ते पाहण्यासाठी लॉगिन करा आणि कोर्स ओपन करा. 

सर्व paid कोर्सेस चे सुद्धा सुरुवातीचं बरेच लेक्चर फ्री असतात. लॉगिन केल्यावर ते सुद्धा तुम्हाला पाहता येतील.

Foundation Batch Course

Foundation Batch Course

481
students
0
₹25,000.00
Rajyaseva Batch Course

Rajyaseva Batch Course

827
students
0
₹40,000.00
Agriculture – कृषी
Biology- जीवशास्त्र
Indian Polity

Indian Polity

465
students
0
₹3,800.00