Back

भारती अभ्यासिका

राज्यसेवा अकॅडेमि

 • प्रत्येक विद्यार्थ्याला स्वतंत्र आणि राखीव  खुर्ची आणि टेबल ची सोय, कंपार्टमेंट ची व्यवस्था.
 • मोफत हाय स्पीड २०० MBPS Unlimited वायफाय
 • द हिंदू, इंडियन एक्स्प्रेस, सकाळ लोकसत्ता आणि महाराष्ट्र टाइम्स, लोकमत हे वृत्तपत्र सामूहिकरीत्या आणि वैयक्तिक रित्या देखील उपलब्ध.
 • अभ्यासिकेचे दोन दालन.
 • दालनांची शास्त्रीय पद्धतीने केलेली रंग योजना 
 • भरपूर मोकळी हवा आणि नैसर्गिक उजेड 
 • स्वच्छतागृहे आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था. त्यांची नियमित स्वच्छता. 
 • सकाळी ९:०० ते रात्री ९:०० (सरकारी नियमानुसार) कालांतराने कालावधी वाढवला जाईल. 
 • स्पर्धंपरीक्षेचे ऑनलाईन आणि ऑफलाईन  मार्गदर्शन
 • क्लासच्या कोर्सेस ला प्राधान्याने प्रवेश
 • ऑनलाईन कोर्सेस साठी प्राधान्याने प्रवेश.

COVID - 19 उपाययोजना

राज्यसेवा अकॅडेमि

 • प्रत्येक विद्यार्थ्याला स्वतंत्र आणि राखीव  खुर्ची आणि टेबल ची सोय, कंपार्टमेंट ची व्यवस्था.
 • दररोज स्वच्छता आणि नियमित सॅनिटेशन
 • टेबल च्या खाली आणि वरती हवा खेळती राहावी अशी मांडणी.
 • भरपूर मोकळी हवा आणि नैसर्गिक उजेड. 
 • स्वच्छतागृहे आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था. त्यांची नियमित स्वच्छता. 
 • सकाळी ९:०० ते रात्री ९:०० (सरकारी नियमानुसार) कालांतराने कालावधी वाढवला जाईल. 
 • सर्व प्रशासकीय नियमांचे सक्ती ने पालन 
 • सर्व आरोग्यविषयक मार्गदर्शक उपाययोजना.

पत्ता

राज्यसेवा स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र

युनियन बँकेच्या वर, दुसरा मजला, कोलते हाईट्स 

वाघोली बस डेपो समोर, केसनंद फाटा, नगररोड,

वाघोली, पुणे-४१२२०७ 

फोन

९४२००६४४६९, ८६०५८०९७६०

ई-मेल

bharatiedtech@gmail.com

गूगल मॅप लिंक