Preaload Image
Back

पत्ता

राज्यसेवा स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र

युनियन बँकेच्या वर, दुसरा मजला, कोलते हाईट्स 

वाघोली बस डेपो समोर, केसनंद फाटा, नगररोड,

वाघोली, पुणे-४१२२०७ 

फोन

९४२००६४४६९, ८६०५८०९७६०

ई-मेल

[email protected]

गूगल मॅप लिंक 

error: Content is protected !!